Een belangrijk onderdeel van ‘Op weg naar Istanbul’ is om geld in te zamelen voor de stichting Loop voor Leven die als doelstelling heeft om kanker te voorkomen.

Deze Stichting is verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en het academisch ziekenhuis, het Universitair Medisch Centrum UMC.

Drie UMC St Radboudprofessoren hebben de Stichting Loop voor Leven opgericht. Inspanningsfysioloog Maria Hopman, gynaecoloog Didi Braat en internist-oncogeneticus Nicoline Hoogerbrugge doen onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) kankers, onvruchtbaarheid na kankerbehandelingen en hart- en vaatziekten. Van de deelnemers aan ‘Op weg naar Istanbul’ wordt verwacht dat zij zich voor, tijdens en na de tocht inzetten om gelden te verwerven om deze doelstelling te kunnen realiseren.

Ons project richt zich met name op kinderen en het voorkomen van kanker.

“Preventie van kanker is mijn droom. Kanker is nog steeds een levensbedreigende ziekte waar iedereen in zijn naaste omgeving mee te maken heeft. Voor families die te maken hebben met een erfelijke vorm van kanker, is de noodzaak om kanker te voorkomen nog veel groter. Er zijn gelukkig steeds betere mogelijkheden om kanker vroeg op te sporen en te behandelen, maar we zijn er nog niet. Ik wil er samen met het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) alles voor doen om mijn droom waar te maken! Loop voor leven is hierbij een belangrijke stap vooruit. Ruim 40% van de kankergevallen kan door goede preventie en voorlichting voorkomen worden”.

(Aldus Nicoline Hoogerbrugge: preventie van kanker). Zie voor meer informatie www.Loopvoorleven.nl

Wil je ondersteunen, dat kan! Stort je bijdrage op bankrekening 112233007 onder vermelding van ‘Op weg naar Istanbul’.